Những bức tranh tiêu biểu của học sinh vẽ về Chiếc ô tơ mơ ước. Những ước mơ của các em thể hiện sự sáng tạo, mong ước ...