GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC THỊNH

Địa chỉ: Xóm 4 – Đức Thịnh - Đức Thọ - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393 835 050
Email: tieuhocducthinh@gmail.com
 A. Thông tin cơ bản về Trường Tiểu học Đức Thịnh (Năm học 2010-2011)

    Diện tích:  7524m2
    Số phòng học: 10 phòng - diện tích 45 m2/ 1 phòng; 10 phòng học chuẩn.
    Số phòng chức năng: 12 phòng ( Phòng Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Đoàn Đội, Truyền thống Thiết bị giáo dục, Thư viện, Y tế, Nghệ thuật, Hội đồng sư phạm, Tin học, Bảo vệ…).
    Đội ngũ giáo viên: Trường có 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trong đó 100% giáo viên đạt chuẩn trở lên, 81% trên chuẩn.

    Trình độ học vấn: Đại học: 12 ; Cao đẳng: 5; Trung học: 4

    Đảng viên: 12
    Đoàn viên: 2
    Tổng số học sinh: 255 học sinh (10 lớp).

*   Khối I:   61 học sinh ( trong đó có 01 học sinh khuyết tật).
*   Khối II:  46 học sinh
*   Khối III: 49 học sinh
*   Khối IV: 47 học sinh
*   Khối V:  52 học sinh

    Học sinh học 9 buổi/ tuần: 255 học sinh.

B. Truyền thống và thành tích nổi bật:

    Từ năm 1990 – 1999: Trường tiên tiến cấp huyện
    Năm 2003 : Trường được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1 (1996 – 2000).
    Từ năm 2000 – 2010: Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc cấp huyện được UBND huyện tặng giấy khen.
    Năm 2009: Trường được UBND tỉnh Hà Tĩnh công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2

     Với những thành tích đã đạt được trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đang nổ lực thi đua nâng cao chất lượng toàn diện, quyết tâm phấn đấu xây dựng, cũng cố thành quả trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 trong những năm tới để không phụ lòng tin của các cấp lãnh đạo và cha mẹ học sinh.