Tập luyện thể thao, rèn luyện sức khỏe để có  thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ dạy học của giáo viên khi đến trường và nhiệm vụ lamg vợ, làm mẹ khi ở nhà. Học sinh chơi thể thao để nâng cao tầm vóc người Việt Nam. Có sức khỏe, vui vẽ để học tập tốt, tránh xa các tệ nạn xã hội, những trò chơi không tốt và đặc biệt là tránh xa điện các trò chơi điện tử giúp các em có môi trường vui chơi sau các giờ học tập.